Liên hệ với XTB

Phụ thuộc vào quốc gia đang cung cấp dịch vụ cho bạn

XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)

35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+84 2873067998
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+84 2873003301
Tập đoàn XTB có mặt tại hơn 12 quốc gia trên toàn cầu.
Văn phòng
XTB S.A. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8-Libeň
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+420 800 900 110
Trụ sở
+420 226 259 902
Trụ sở
+420 226 259 990
Quảng cáo
+420 736 224 319
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+420 228 884 063
Văn phòng
XTB LIMITED
Pikioni 10, Épület: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Ciprus
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)

+36 1 700 8713*

Trụ sở
+357 25724350
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)

+36 1 700 8349*

*Công ty không có văn phòng đại diện chính thức tại Hungary (HU). Chúng tôi cung cấp số điện thoại Hungary (HU) để thuận tiện hỗ trợ khách hàng. Công ty hoạt động tại Síp và dịch vụ chăm sóc khách hàng do XTB SA - Trụ sở chính tại Ba Lan cung cấp.
Văn phòng
XTB LIMITED
Büyükdere Caddesi No :193 193 Plaza Kat: 2
34394 Levent İstanbul
Trụ sở
+90 (212) 705 1000
Quảng cáo
+90 (212) 705 1060
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+90 (212) 705 1020
Văn phòng
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+39 0684009647
Trụ sở
+48 22 2019550
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+39 0683464895
Quảng cáo
+39 3513575182
Trụ sở
+39 3513133427
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+39 3513014328
XTB chỉ liên lạc với khách hàng thông qua emailđiện thoại.
Ngoài ra, chúng tôi không sử dụng bất kỳ phương thức liên lạc nào khác với khách hàng XTB. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ sales.it@xtb.it.
.
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 257 25356
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 222 739 976
Văn phòng
XTB LIMITED
Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Cyprus
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 25725351
Trụ sở
+357 25724350
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+357 25725352
Văn phòng
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+48 22 201 95 70
Trụ sở
+48 22 201 95 50
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 22 273 99 60
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)

Chat

Quảng cáo
marketing@xtb.pl
Liên hệ với XTB
+ 48 666 891 149
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 257 25356
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 222 739 976
Văn phòng
XTB S.A. GERMAN BRANCH
Joachimsthaler Straße 10
10719 Berlin
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+49 (0) 30 3149 4490
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+49 (0) 30 3149 4490
Văn phòng
XTB International em colaboração com Finvest DTVM
35 Barrack Road
Belize City, C.A.

FINVEST DTVM

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2355 e 2369 - 15º andar
São Paulo/SP - Brasil
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+55 1142103750
Văn phòng
XTB S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL
Praça Duque de Saldanha
Edíficio Atrium Saldanha, Piso 9 Fração B
1050-094 Lisboa
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+351 211 222 980
Trụ sở
+351 211 222 980
Văn phòng
XTB S.A. VARSOVIA SUCURSALA BUCURESTI
Sucursala Bucuresti Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5
Bucuresti, Romania
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+40 31 425 54 92
Trụ sở
+40 31 425 54 90
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+40 31 425 54 93
Quảng cáo
+40 749 103 000
Văn phòng
XTB S.A. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+421 800 900 110
Trụ sở
+421 220 512 540
Trụ sở
+421 220 512 550
Quảng cáo
+420 226 259 975
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+421 233 006 951
Văn phòng
XTB S.A. SUCCURSALE FRANÇAISE
20 avenue André Prothin
92927 Paris La Défense Cedex, France
Trụ sở
+33 1 53 89 20 10
Quảng cáo
+33 1 53 89 60 30
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+33 1 53 89 63 30
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+33 1 53 89 60 30
Văn phòng
XTB S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Edificio Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira 8, 6ª Planta
28020-Madrid
Trụ sở
+34 915 706 705
Quảng cáo

+34 915 706 705 Extensión 3 marketing@xtb.es

Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)

+34 915 706 705 Extensión 2 support@xtb.es

Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)

+34 915 706 705 Extensión 1 sales@xtb.es

Liên hệ với XTB
comunicacion@xtb.es
Văn phòng
XTB LIMITED
Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+44 2036953085
Trụ sở
+44 2036953085
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+44 2036953086
Quảng cáo
+44 2036953087
Văn phòng
XTB LIMITED
Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+44 2036953085
Trụ sở
+44 2036953085
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+44 2036953086
Quảng cáo
+44 2036953087
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+66 6 0002 4059
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+66 2 026 1622
Văn phòng
XTB MENA LIMITED (عربي)
Unit 1204, Index Tower, Happiness Street
Dubai International Financial Centre, Dubai, 482081, United Arab Emirates
Trụ sở
+971 43768200
Quảng cáo
+971 43768201
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+971 43768202
Văn phòng
XTB MENA LIMITED (English)
Unit 1204, Index Tower, Happiness Street
Dubai International Financial Centre, Dubai, 482081, United Arab Emirates
Trụ sở
+971 43768200
Quảng cáo
+971 43768201
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+971 43768202
Xtb logo

Tham gia cùng hơn 1.000.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Các sản phẩm tài chính, đặc biệt là sản phẩm phái sinh, có thể có rủi ro cao. Cổ phiếu lẻ là sản phẩm được XTB cấp phép cho khách hàng chỉ sở hữu một phần cổ phiếu hoặc một phần trong quỹ ETF. Cổ phiếu lẻ không phải là một sản phẩm tài chính độc lập. Quyền lợi cổ đông có thể bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn

Chúng tôi sử dụng cookie

Bằng cách nhấp vào “Chấp nhận tất cả”, bạn đồng ý với việc lưu trữ cookie trên thiết bị của mình để nâng cao khả năng điều hướng trang web, phân tích việc sử dụng trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

Nhóm này chứa các cookie cần thiết để các trang web của chúng tôi hoạt động. Chúng tham gia vào các chức năng như tùy chọn ngôn ngữ, phân phối lưu lượng truy cập hoặc giữ phiên người dùng. Chúng không thể bị vô hiệu hóa.

Tên cookie
Mô tả
SERVERID
userBranchSymbol cc 2 tháng 3, 2024
adobe_unique_id cc 1 tháng 3, 2025
SESSID cc 2 tháng 3, 2024
__hssc cc 8 tháng 9, 2022
__cf_bm cc 8 tháng 9, 2022
intercom-id-iojaybix cc 26 tháng 11, 2024
intercom-session-iojaybix cc 8 tháng 3, 2024

Chúng tôi sử dụng các công cụ cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng trang chủ của chúng tôi. Những dữ liệu này cho phép chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng đối với dịch vụ web của chúng tôi.

Tên cookie
Mô tả
_gid cc 9 tháng 9, 2022
_gat_UA-121192761-1 cc 8 tháng 9, 2022
_gat_UA-146571166-2 cc 8 tháng 9, 2022
_ga_CBPL72L2EC cc 1 tháng 3, 2026
_ga cc 1 tháng 3, 2026
__hstc cc 7 tháng 3, 2023
__hssrc

Nhóm cookie này được sử dụng để hiển thị cho bạn các quảng cáo về các chủ đề mà bạn quan tâm. Nó cũng cho phép chúng tôi theo dõi các hoạt động tiếp thị của mình, giúp đo lường hiệu suất của các quảng cáo của chúng tôi.

Tên cookie
Mô tả
MUID cc 26 tháng 3, 2025
_omappvp cc 11 tháng 2, 2035
_omappvs cc 1 tháng 3, 2024
_uetsid cc 2 tháng 3, 2024
_uetvid cc 26 tháng 3, 2025
_fbp cc 30 tháng 5, 2024
fr cc 7 tháng 12, 2022
_ttp cc 26 tháng 3, 2025
_tt_enable_cookie cc 26 tháng 3, 2025
_ttp cc 26 tháng 3, 2025
hubspotutk cc 7 tháng 3, 2023

Cookie từ nhóm này lưu trữ các tùy chọn yêu thích của bạn mà bạn đã đưa ra khi sử dụng trang web, để chúng sẽ ở đây khi bạn truy cập trang sau một thời gian.

Tên cookie
Mô tả

Trang này sử dụng cookie. Cookie là các tệp được lưu trữ trong trình duyệt của bạn và được hầu hết các trang web sử dụng để giúp cá nhân hóa trải nghiệm web của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể quản lý cookie bằng cách nhấn vào "Cài Đặt". Nếu bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng nhấn "Đồng ý tất cả".

Thay đổi khu vực và ngôn ngữ
Quốc gia cư trú
Ngôn ngữ