Tin tức công ty

Thứ Tư - 19 tháng 6, 2024
18:00

Rollover đối với OIL, US100, US2000, US30, US500

Vào cuối ngày hôm nay, hợp đồng cơ sở của các công cụ OIL, US100, US2000, US30, và US500 sẽ đáo hạn. Chênh lệch giá hiện tại giữa các hợp đồng tương lai có kỳ hạn được tiếp nối như sau:

- US30 khoảng 432 điểm index

- OIL khoảng -0.75 USD

- US2000 khoảng 22.7 điểm index 

- US500 khoảng 69 điểm index 

- US100 khoảng 278.25 điểm index 

Điều này đồng nghĩa với việc nếu không xảy ra thay đổi bất thường gì trong khoảng thời gian từ thời điểm hết giờ giao dịch ngày hôm nay cho đến thời điểm mở cửa giao dịch ngày hôm sau, giá mở cửa của:

- US100, US2000, US30, US500 sẽ cao hơn theo giá trị tương ứng

- OIL sẽ thấp hơn theo giá trị tương ứng 

Biến động về giá trị các vị thế có liên quan đến thay đổi của công cụ cơ sở sẽ được điều chỉnh bằng điểm swap tương ứng với giá trị cơ sở. Khách hàng hiện tại đang giữ các lệnh limit và stop có giá trị gần với giá trị hiện tại xin vui lòng điều chỉnh các lệnh của mình. Nếu không có điều chỉnh, các lệnh stop và limit sẽ được thực hiện theo quy trình tiêu chuẩn.

Thông tin này áp dụng đối với các mã sản phẩm nêu trên hiện hành trên nền tảng xStation và MT4. Xin lưu ý tên các sản phẩm có thể khác nhau đôi chút trên từng nền tảng.

Danh sách các mã sản phẩm cụ thể xem tại BẢNG MARGIN.

Lưu Ý Quan Trọng:

Quý khách đặc biệt lưu ý, sau khi điểm swap (chênh lệch giữa các hợp đồng tương lai của các công cụ cơ sở) được tính toán, giá trị tài khoản của quý khách sẽ thay đổi. Trong trường hợp có sự chênh lệch lớn, TỶ LỆ KÝ QUỸ (Margin Level) có thể giảm xuống dưới mức quy định. Khi đó, các vị thế của quý khách sẽ tự động đóng, bắt đầu từ những vị thế đang có lợi nhuận thấp nhất cho đến khi TỶ LỆ KÝ QUỸ đạt chuẩn theo yêu cầu. Quý khách cũng nên điều chỉnh các lệnh chờ của mình bởi nếu giá kích hoạt của lệnh chờ nằm trong khoảng giá điều chỉnh sau rollover, lệnh chờ của quý khách sẽ được kích hoạt tại giá mở cửa của công cụ. Để tránh tình trạng này, các LỆNH CHỜ cần được hủy bỏ trước khi kết thúc phiên giao dịch của ngày diễn ra rollover.

XTB

15:48

Dời lịch đáo hạn (rollover) đối với HKComp, CHNComp tới 25.06.2024

Lịch đáo hạn (rollover) đối với HKComp, CHNComp sẽ được dời lại từ ngày 19.06.2024 sang ngày 25.06.2024

 

XTB

Thứ Ba - 18 tháng 6, 2024
04:24

Rollover đối với AUS200, MEXComp, WHEAT

Ngày hôm nay, các hợp đồng cơ sở của AUS200, MEXComp, WHEAT sẽ đáo hạn. Các khách hàng giữ vị thế mở của các công cụ này sẽ được ghi có hoặc ghi nợ số điểm swap tương ứng.

Cụ thể là:

- MEXComp -1470 điểm swap đối với vị thế mua (long position); 1470 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

- AUS200 13 điểm swap đối với vị thế mua (long position); -13 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

- WHEAT -1700 điểm swap đối với vị thế mua (long position); 1700 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

Thông tin này áp dụng cho các công cụ được đề cập ở trên, có sẵn trong tất cả các ưu đãi trên các nền tảng xStation và MT4. Xin lưu ý rằng tên các công cụ trong các ưu đãi riêng có thể khác nhau một chút.

Danh sách chi tiết tên của tất cả các công cụ có sẵn trong BẢNG MARGIN.

XTB

20:45

Rollover đối với AUS200, MEXComp, WHEAT

Vào cuối ngày hôm nay, hợp đồng cơ sở của các công cụ AUS200, MEXComp và WHEAT sẽ đáo hạn. Chênh lệch giá hiện tại giữa các hợp đồng tương lai có kỳ hạn được tiếp nối như sau:

- WHEAT khoảng 19 USD

- MEXComp khoảng 910 điểm index

- AUS200 khoảng -11 điểm index 

Điều này đồng nghĩa với việc nếu không xảy ra thay đổi bất thường gì trong khoảng thời gian từ thời điểm hết giờ giao dịch ngày hôm nay cho đến thời điểm mở cửa giao dịch ngày hôm sau, giá mở cửa của:

- MEXComp, WHEAT sẽ cao hơn theo giá trị tương ứng

- AUS200 sẽ thấp hơn theo giá trị tương ứng 

Biến động về giá trị các vị thế có liên quan đến thay đổi của công cụ cơ sở sẽ được điều chỉnh bằng điểm swap tương ứng với giá trị cơ sở. Khách hàng hiện tại đang giữ các lệnh limit và stop có giá trị gần với giá trị hiện tại xin vui lòng điều chỉnh các lệnh của mình. Nếu không có điều chỉnh, các lệnh stop và limit sẽ được thực hiện theo quy trình tiêu chuẩn.

Thông tin này áp dụng đối với các mã sản phẩm nêu trên hiện hành trên nền tảng xStation và MT4. Xin lưu ý tên các sản phẩm có thể khác nhau đôi chút trên từng nền tảng.

Danh sách các mã sản phẩm cụ thể xem tại BẢNG MARGIN.

Lưu Ý Quan Trọng:

Quý khách đặc biệt lưu ý, sau khi điểm swap (chênh lệch giữa các hợp đồng tương lai của các công cụ cơ sở) được tính toán, giá trị tài khoản của quý khách sẽ thay đổi. Trong trường hợp có sự chênh lệch lớn, TỶ LỆ KÝ QUỸ (Margin Level) có thể giảm xuống dưới mức quy định. Khi đó, các vị thế của quý khách sẽ tự động đóng, bắt đầu từ những vị thế đang có lợi nhuận thấp nhất cho đến khi TỶ LỆ KÝ QUỸ đạt chuẩn theo yêu cầu. Quý khách cũng nên điều chỉnh các lệnh chờ của mình bởi nếu giá kích hoạt của lệnh chờ nằm trong khoảng giá điều chỉnh sau rollover, lệnh chờ của quý khách sẽ được kích hoạt tại giá mở cửa của công cụ. Để tránh tình trạng này, các LỆNH CHỜ cần được hủy bỏ trước khi kết thúc phiên giao dịch của ngày diễn ra rollover.

XTB

Thứ Hai - 17 tháng 6, 2024
06:15

Rollover đối với NATGAS, SOYBEAN, SOYOIL

Ngày hôm nay, các hợp đồng cơ sở của NATGAS, SOYBEAN, SOYOIL sẽ đáo hạn. Các khách hàng giữ vị thế mở của các công cụ này sẽ được ghi có hoặc ghi nợ số điểm swap tương ứng.

Cụ thể là:

- SOYBEAN 2750 điểm swap đối với vị thế mua (long position); -2750 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

- NATGAS -79 điểm swap đối với vị thế mua (long position); 79 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

- SOYOIL -16 điểm swap đối với vị thế mua (long position); 16 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

Thông tin này áp dụng cho các công cụ được đề cập ở trên, có sẵn trong tất cả các ưu đãi trên các nền tảng xStation và MT4. Xin lưu ý rằng tên các công cụ trong các ưu đãi riêng có thể khác nhau một chút.

Danh sách chi tiết tên của tất cả các công cụ có sẵn trong BẢNG MARGIN.

XTB

21:55

Thông báo về sự cố ngày 17.06.2024

Kính gửi Quý khách hàng, 

Vào thứ Hai ngày 17 tháng Sáu năm 2024, trong khoảng thời gian từ 20:31 đến 20:57 (theo giờ Việt Nam), khách hàng của XTB đã không thể đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình. Vào thời điểm thị trường giao dịch Mỹ mở cửa, chúng tôi đã nhận được quote giá sai từ đơn vị cung cấp thanh khoản, dẫn đến việc một số giao dịch bị kích hoạt không chính xác đồng thời làm gián đoạn hoạt động máy chủ của chúng tôi. Sự cố này là nguyên nhân khách hàng không thể đăng nhập vào tài khoản của mình.

Chúng tôi hiểu việc duy trì nền tảng hoạt động ổn định hoàn toàn là trách nhiệm của XTB và chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc tới những khách hàng bị ảnh hưởng. Mọi lệnh giao dịch lỗi đã được điều chỉnh ngay lập tức.

Sự cố ngày hôm nay và sự cố đăng nhập ngày 12 tháng Sáu năm 2024 có cùng một nguyên nhân kỹ thuật. Để đảm bảo sự cố không tiếp diễn, chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên biệt với mục đích xác định nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự cố và tái tạo sự cố này tại môi trường thử nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ để có được giải pháp triệt để và có thể triển khai nhanh chóng lên nền tảng. Đồng thời, chúng tôi cũng hi vọng hoàn thành một dự án kéo dài hơn 6 tháng vào tháng Chín năm nay nhằm hiện đại hóa máy chủ, nâng cấp đáng kể khả năng mở rộng nhanh hơn và vì thế giúp cho nền tàng giao dịch hoạt động ổn định hơn trước các thay đổi khối lượng giao dịch đột biến.

Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố nêu trên hãy gửi khiếu nại thông qua biểu mẫu sẵn có tại Trang Quản Lý Khách Hàng. 

 

There is no more news to show
Xtb logo

Tham gia cùng hơn 1.000.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao.
Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn

Chúng tôi sử dụng cookie

Bằng cách nhấp vào “Chấp nhận tất cả”, bạn đồng ý với việc lưu trữ cookie trên thiết bị của mình để nâng cao khả năng điều hướng trang web, phân tích việc sử dụng trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

Nhóm này chứa các cookie cần thiết để các trang web của chúng tôi hoạt động. Chúng tham gia vào các chức năng như tùy chọn ngôn ngữ, phân phối lưu lượng truy cập hoặc giữ phiên người dùng. Chúng không thể bị vô hiệu hóa.

Tên cookie
Mô tả
SERVERID
userBranchSymbol cc 2 tháng 3, 2024
adobe_unique_id cc 1 tháng 3, 2025
SESSID cc 2 tháng 3, 2024
__hssc cc 8 tháng 9, 2022
__cf_bm cc 8 tháng 9, 2022
intercom-id-iojaybix cc 26 tháng 11, 2024
intercom-session-iojaybix cc 8 tháng 3, 2024

Chúng tôi sử dụng các công cụ cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng trang chủ của chúng tôi. Những dữ liệu này cho phép chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng đối với dịch vụ web của chúng tôi.

Tên cookie
Mô tả
_gid cc 9 tháng 9, 2022
_gat_UA-121192761-1 cc 8 tháng 9, 2022
_gat_UA-146571166-2 cc 8 tháng 9, 2022
_ga_CBPL72L2EC cc 1 tháng 3, 2026
_ga cc 1 tháng 3, 2026
__hstc cc 7 tháng 3, 2023
__hssrc

Nhóm cookie này được sử dụng để hiển thị cho bạn các quảng cáo về các chủ đề mà bạn quan tâm. Nó cũng cho phép chúng tôi theo dõi các hoạt động tiếp thị của mình, giúp đo lường hiệu suất của các quảng cáo của chúng tôi.

Tên cookie
Mô tả
MUID cc 26 tháng 3, 2025
_omappvp cc 11 tháng 2, 2035
_omappvs cc 1 tháng 3, 2024
_uetsid cc 2 tháng 3, 2024
_uetvid cc 26 tháng 3, 2025
_fbp cc 30 tháng 5, 2024
fr cc 7 tháng 12, 2022
_ttp cc 26 tháng 3, 2025
_tt_enable_cookie cc 26 tháng 3, 2025
_ttp cc 26 tháng 3, 2025
hubspotutk cc 7 tháng 3, 2023

Cookie từ nhóm này lưu trữ các tùy chọn yêu thích của bạn mà bạn đã đưa ra khi sử dụng trang web, để chúng sẽ ở đây khi bạn truy cập trang sau một thời gian.

Tên cookie
Mô tả

Trang này sử dụng cookie. Cookie là các tệp được lưu trữ trong trình duyệt của bạn và được hầu hết các trang web sử dụng để giúp cá nhân hóa trải nghiệm web của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể quản lý cookie bằng cách nhấn vào "Cài Đặt". Nếu bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng nhấn "Đồng ý tất cả".

Thay đổi khu vực và ngôn ngữ
Quốc gia cư trú
Ngôn ngữ