Liên hệ với XTB

Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8-Libeň
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+420 800 900 110
Trụ sở
+420 226 259 902
Trụ sở
+420 226 259 990
Quảng cáo
+420 736 224 319
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+420 228 884 063

Liên hệ với XTB

Pikioni 10, Épület: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Ciprus
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+36 1 700 8713
Trụ sở
+357 25724350
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+36 1 700 8349

Liên hệ với XTB

ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+39 0683464895
Trụ sở
+48 22 2019550
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+39 02 94752633
XTB chỉ liên lạc với khách hàng thông qua emailđiện thoại.
Ngoài ra, chúng tôi không sử dụng bất kỳ phương thức liên lạc nào khác với khách hàng XTB. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ sales.it@xtb.it.

Liên hệ với XTB

Büyükdere Caddesi No :193 193 Plaza Kat: 2
34394 Levent İstanbul
Trụ sở
+90 (212) 705 1000
Quảng cáo
+90 (212) 705 1060
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+90 (212) 705 1020

Liên hệ với XTB

Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile

Liên hệ với XTB

35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 257 25356
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 222 739 976

Liên hệ với XTB

Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Cyprus
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 25725351
Trụ sở
+357 25724350
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+357 25725352

Liên hệ với XTB

ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+48 22 201 99 00
Trụ sở
+48 22 201 95 50
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 22 273 99 60
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
chat
Quảng cáo
marketing@xtb.pl
Liên hệ với XTB
+ 48 666 891 149

Liên hệ với XTB

35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 257 25356
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 222 739 976

Liên hệ với XTB

Praça Duque de Saldanha
Edíficio Atrium Saldanha, Piso 9 Fração B
1050-094 Lisboa
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+351 211 222 980
Trụ sở
+351 211 222 980

Liên hệ với XTB

Mainzer Landstr. 47
60329 Frankfurt am Main
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+49 (0) 800 987 2330
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+49 (0) 69 9675 9232
Quảng cáo
+49 (0) 800 987 2330

Liên hệ với XTB

35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+55 1142103750

Liên hệ với XTB

Sucursala Bucuresti Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5
Bucuresti, Romania
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+40 31 425 54 92
Trụ sở
+40 31 425 54 90
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+40 31 425 54 93
Quảng cáo
+40 31 425 54 90

Liên hệ với XTB

Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+421 800 900 110
Trụ sở
+421 220 512 540
Trụ sở
+421 220 512 550
Quảng cáo
+420 226 259 975
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+421 233 006 951

Liên hệ với XTB

20 avenue André Prothin
92927 Paris La Défense Cedex, France
Trụ sở
+33 1 53 89 20 10
Quảng cáo
+33 1 53 89 60 30
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+33 1 53 89 63 30
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+33 1 53 89 60 30

Liên hệ với XTB

Edificio Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira 8, 6ª Planta
28020-Madrid
Trụ sở
+34 915 706 705
Quảng cáo
+34 915 706 705 Extensión 3
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+34 915 706 705 Extensión 2
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+34 915 706 705 Extensión 1

Liên hệ với XTB

Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+44 2036953085
Trụ sở
+44 2036953085
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+44 2036953086
Quảng cáo
+44 2036953087

Liên hệ với XTB

Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+44 2036953085
Trụ sở
+44 2036953085
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+44 2036953086
Quảng cáo
+44 2036953087

Liên hệ với XTB

35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+66 6 0002 4059
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+66 2 026 1622

Liên hệ với XTB

35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+84 287 306 7998
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+84 287 300 3301

Liên hệ với XTB

Unit 1204, Index Tower, Happiness Street
Dubai International Financial Centre, Dubai, 482081, United Arab Emirates
Trụ sở
+971 43768200
Quảng cáo
+971 43768201
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+971 43768202

Liên hệ với XTB

Unit 1204, Index Tower, Happiness Street
Dubai International Financial Centre, Dubai, 482081, United Arab Emirates
Trụ sở
+971 43768200
Quảng cáo
+971 43768201
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+971 43768202

Tập đoàn XTB tự hào sở hữu 12 trụ sở toàn cầu.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn